Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2014

kuss
    
      Dlaczego po prostu nie wyobrazisz sobie, że to się nigdy nie wydarzyło?
kuss
    Sekrety bolą.
     

March 31 2014

kuss
  Ludzie mają irytujący zwyczaj pamiętania rzeczy, których nie powinni pamiętać.
— Christopher Paolini
Reposted fromIriss Iriss viafuckofflife fuckofflife
kuss
2188 295f
Reposted fromLittleJack LittleJack viafuckofflife fuckofflife
kuss
Ogarnęło mnie przygnębienie. Moje życie nie posuwało się naprzód. Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Ch. Bukowski "Szmira"
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viafuckofflife fuckofflife
kuss
Lubię myśleć, że może myślisz o mnie
kuss
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— — Jarosław Borszewicz, "Mroki"
Reposted fromlouve louve viafuckofflife fuckofflife
kuss
0080 9d84
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viafuckofflife fuckofflife
kuss
To zabawne jak bardzo nasza przyszłość zależy od tego jakie sukcesy osiągneliśmy jako nastolatkowie.
Reposted frommexicomagico mexicomagico viafuckofflife fuckofflife
6434 0a90 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viafuckofflife fuckofflife

March 30 2014

kuss
4736 8771
Danuta Wawilow - "Wędrówka"
7453 ca18 500
kuss
Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.
Reposted fromwerterowska werterowska viatruesoup truesoup
kuss
5811 1160
Reposted fromcalifornia-love california-love viatruesoup truesoup
kuss
3613 2d3e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatruesoup truesoup
kuss

Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię, jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.

kuss
Któregoś dnia spotkasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto rzuci Cię na kolana jednym uśmiechem.
Reposted fromiinfinity iinfinity vialittleproblem littleproblem

March 28 2014

kuss
R O Z C Z A R O W A N I E
Reposted fromastair astair viaImaginationMika ImaginationMika
kuss
How I wish, how I wish you were here
We're just two lost souls...
— Pink Floyd - Wish You Were Here
Reposted fromscorpix scorpix vialittleproblem littleproblem
6714 8e58
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaatramentowa atramentowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl